Strijkplankovertrek.nl

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door ‘Strijkplankovertrek.nl’ aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabricaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij ‘Strijkplankovertrek.nl’ zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.